Vildkatter

Home / Vildkatter

Det finns inga vildkatter i Sverige. De så kallade ”vildkatterna” är katter utan ägare. Herrelösa katter är katter som övergivits eller på annat sätt kommit bort och sedan förökat sig. En del människor har den uppfattningen att katter alltid klarar sig. detta är inte sant.

Katter överlever många gånger utan skydd och utan tillsyn men dessa katter har ofta på grund av dålig föda och dåligt skydd en sämre motståndskraft mot sjukdomar och ohyra. Det går därför inte att bara ta hand om en katt över sommaren och sedan sluta när vintern kommer och katten vill komma in.

Vi vill med detta sprida budskapet – sommarkatter är inte ok. Vi vill också uppmana alla stall och gårdar där det finns katter, se till att kastrera dem.